Print Friendly, PDF & Email

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 22. august 2019 kl. 19.00

Hos HC

Til stede: Ingrid Tofte, Jens Rosengaard, HC Nielsen og Claus Colding-Jørgensen

Referent: Claus

 

 

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat fra møder hhv. d. 28. maj og d. 18. juni 2018

– Godkendt

– Claus sørger for at referater lægges på hjemmesiden.

 

  1. Konstituering, jf. Vedtægternes §14

– Formand: Claus Colding-Jørgensen

– Næstformand: Jens

– Kasserer: HC

– Sekretær: HC

Opgave og arbejdsdeling fremgår af særskilt notat.

 

  1. Status for medlemsregister, herunder mail-adresser samt procedure for vedligeholdelse 

– Medlemsregisteret er pt. fuldt opdateret

– Grundejere, der har været medlem af VGF i 2018, men ikke betalt kontingent for 2019, får fremsendt rykker. Ved fortsat udeladelse af betaling slettes grundejerne af medlemsregisteret (Ingrid)

– Notat om procedure for vedligeholdelse af medlemsregisteret godkendt med enkelte bemærkninger, der indarbejdes (Claus)

– Indmeldelsesblanket udarbejdes til fysisk udlevering til nye medlemmer ved f.eks. generalforsamling ol. samt til udlevering til ejendomsmæglere i lokalområdet. Blanketten skal indeholde felter til registrering af navn, adresse, mobil-nr. samt e-mail adresse (og evt. dato for overtagelse af ejendommen) (Ingrid).

 

  1. Møde med øvrige grundejerforeninger i Virum-området d. 28. august

– Formål